Privacybeleid

 1. GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING VOLGENS AVG (DSGVO)

 

Reikwijdte en onderwerp van het privacybeleid

 

Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u te informeren of en in welke mate wij persoonlijke gegevens verzamelen op / via onze website, beschikbaar op https: /// datenschutz /, en voor welk doel deze worden verwerkt. Deze gegevensbeschermingsverklaring is uitsluitend van toepassing op de bovengenoemde website. Voor zover links naar andere sites worden aangeboden, hebben wij geen invloed of controle over de gelinkte inhoud en de gegevensbeschermingsregels daar. We raden u aan om de verklaringen inzake gegevensbescherming op de websites te raadplegen om te bepalen of en in welke mate persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en / of ter beschikking gesteld aan derden.

 

Definities en termen

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de basisverordening gegevensbescherming (DS-GVO) werd uitgevaardigd. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren uitleggen.

WIJ GEBRUIKEN ONDER ANDEREN DE VOLGENDE VOORWAARDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING:

 

persoonlijke gegevens:

Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische , mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

 

Betrokken persoon:

 Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

 

Gegevensverwerking

 

Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen, uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde middelen, met betrekking tot persoonsgegevens, zoals verzameling, opname, organisatie, organisatie, archivering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door middel van overdracht. , verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 

Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder

 

Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, kunnen de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten.

 

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

 

Green Home Living GmbH, Leibnizstraße 1, 10625 Berlijn, Duitsland, vertegenwoordigd door de algemeen directeuren dhr. Nicolas Pleß en dhr. Jannes Meier.

 

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

 

Website bezoek

a) Persoonlijke gegevens

P-adres, cookie-identificatie

b) Beschrijving

 

Bij het bezoeken van onze website verzamelen wij zogenaamde toegangsgegevens en slaan deze op in een logbestand. Deze toegangsgegevens bevatten ook het IP-adres. Bovendien bevat het logbestand de naam van de bezochte website, het geopende bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en het bericht dat succesvolle toegang aangeeft, het browsertype en -versie, het besturingssysteem, de verwijzende URL. (de eerder bezochte website) en de aanvragende aanbieder.

 

Bovendien worden cookies geplaatst wanneer onze website wordt bezocht. Voor details over de cookies die op de website worden gebruikt, het specifieke doel waarvoor de betreffende cookie dient en een beschrijving van hoe u deze cookies kunt verwijderen, verwijzen wij u naar het document Opt-out voor gegevensbescherming.

 

 1. c) Doel van de gegevensverwerking

 

We verzamelen de logfile-gegevens, inclusief het IP-adres, om bij een aanval op onze website of onze IT-infrastructuur of, in geval van dreigende schade, een strafrechtelijke klacht in te kunnen dienen bij de wetshandhavingsautoriteiten. de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging kunnen betrekken en zo de functionaliteit van de website kunnen waarborgen. Met behulp van de cookie-ID ontvangen we ook informatie over gebruikersgedrag of zoekopdrachten en kunnen we het aanbod bij toekomstige bezoeken aanpassen aan de interesses van onze klanten.

 

 1. d) Gerechtvaardigd belang

 

De logfile-gegevens, inclusief het IP-adres, worden gebruikt voor technische en ontwerpoptimalisatie van de website en voor het beveiligen van onze systemen (bijvoorbeeld in het kader van een aanval of beveiligingsincident). De logbestandgegevens, inclusief het IP-adres, kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren wanneer onze website wordt bezocht.

 

 1. e) Wettelijke basis

 

Kunst. 6 Par. 1 f) DS-GVO

 

(h) voorziening vereist of noodzakelijk

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder de cookie-identificatie kunnen de service en functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.

 

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, is altijd in overeenstemming met de basisverordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de toepasselijke landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring de betrokken personen over de rechten waarop ze recht hebben.

 

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen gegevensoverdrachten via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze, zoals telefonisch, aan ons door te geven.

 

Categorie Aanvraagformulier

 

U heeft de mogelijkheid om u via onze website aan te melden voor het gebruik van onze diensten. Wij verwerken de gegevens uitsluitend in verband met uw aanmelding, correspondentie in het kader van ons dienstenaanbod en voor de levering van uw bestelde producten. Indien en voor zover wij persoonsgegevens doorgeven aan derden (sponsors, partners en exposanten), zullen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

 1. a) Persoonlijke gegevens

 

e-mailadres, voor- en achternaam, bedrijf, adres

 

 1. b) Doel van de gegevensverwerking

 

We gebruiken de gegevens voor het registratieproces voor factureringsdoeleinden en voor het verwerken en leveren van uw bestelde producten.

 

 1. c) Ontvanger van de gegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend aan derden doorgegeven aan de servicepartners en betalingsdienstaanbieders die bij de contractafwikkeling betrokken zijn.

 

 1. d) Duur van gegevensopslag

 

Totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Voor het overige is de duur van de gegevensopslag afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen (wat betreft factuur- en factuurgegevens: 10 jaar)

 

 1. e) Wettelijke basis

 

Artikel 6 (1) (b) DS-GVO

 

 1. f) Bijzonder herroepingsrecht

 

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot uw intrekking blijft onaangetast.

 

 1. g) Voorzieningen vereist of noodzakelijk

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder de informatie is het echter niet mogelijk om gebruik te maken van onze betaalde diensten.

 

Categorie bijhouden

 

 1. a) Persoonlijke gegevens

 

IP-adres, cookie-identificatie

 

 1. b) Beschrijving

 

Op de website worden trackingtools gebruikt, waaronder het gebruik van cookies en het verzamelen van IP-adressen. Trackingtools onderzoeken doorgaans waar bezoekers vandaan komen, welke delen van een website worden bezocht en hoe vaak en hoe lang elke subpagina en categorie wordt bekeken.

 

 1. c) Doel van de gegevensverwerking

 

Het IP-adres is onderdeel van cookies die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen om informatie over gebruikersgedrag of zoekopdrachten te verkrijgen. Dit stelt ons in staat om ons aanbod af te stemmen op de interesses van de gebruiker of om bij toekomstige bezoeken gerichte advertenties te plaatsen.

 

 1. d) Gerechtvaardigd belang

 

Met behulp van de advertentie- en trackingtools kunnen we ons aanbod specifieker op onze klanten en geïnteresseerden richten en meer bezoekers trekken door doelgroepgerichte advertenties te plaatsen.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Bedrijf: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Tool / Beschrijving: Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina's.

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: http://www.google.com/policies/ https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Afmelden: Ja

 

GOOGLE CONVERSION TRACKING

 

Bedrijf: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

 

Tool / Beschrijving: Google is een aanbieder van reclame- en webanalysediensten. Meer details

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: http://www.google.com/policies/

 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

http://www.google.com/policies/technologies/

 

Privacy Shield-certificering

 

Afmelden: Ja

 

GOOGLE TAG MANAGER

 

Bedrijf: Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

 

Tool / Beschrijving: Google Tag Manager is een tagbeheersysteem dat door Google is ontwikkeld om JavaScript- en HTML-tags te beheren voor tracking en analyse op websites (varianten van e-marketingtags, ook wel trackingpixels of webbakens genoemd).

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: http://www.google.com/policies/

 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

http://www.google.com/policies/technologies/

 

Privacy Shield-certificering

 

Afmelden: -

 

FACEBOOK - WEBSITE AANGEPASTE DOELGROEPEN (FACEBOOK PIXEL)

 

Bedrijf: Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS.

 

Tool / Beschrijving:

 

Facebook Custom Audience brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen.

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacyPrivacy Shield-certificering

 

Afmelden: Ja

 

GOOGLE ADWORDS

 

Bedrijf: Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USATool / Beschrijving: Google AdWords is een advertentiesysteem van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. adverteerders kunnen het gebruiken om advertenties weer te geven die voornamelijk zijn gebaseerd op de zoekresultaten bij het gebruik van de eigen diensten van het bedrijf.

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: http://www.google.com/policies/

 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

http://www.google.com/policies/technologies/

 

Privacy Shield-certificering

 

Afmelden: Ja

 

Hotjar

 

Bedrijf: Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

 

Tool / Beschrijving: We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter begrip van de ervaringen van onze gebruikers (bijv. Hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's spenderen, op welke links ze klikken, wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden, enz.) En dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparatuur (inclusief, maar niet beperkt tot, IP-adres van het apparaat (alleen verzameld en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers ), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal om onze website te bekijken). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel. De informatie wordt niet door Hotjar of door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren of samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers.

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

Afmelden: Ja

 

 1. f) Duur van gegevensopslag

 

Zie Privacy Opt-Out voor meer informatie over cookies, hoe lang ze worden bewaard en hoe u deze gegevens kunt verwijderen (uw recht om bezwaar te maken).

 

 1. g) Wettelijke basis

 

Kunst. 6 Par. 1 f) DS-GVO

 

(h) voorziening vereist of noodzakelijk

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder de cookie-identificatie kunnen de service en functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.

 

 1. i) Profilering

 

Trackingtools kunnen worden gebruikt om bezoekersgedrag te evalueren en interesses te analyseren; zie Privacy Opt-Out voor details en meer informatie

 

Categorie Verwijzingsknoppen Sociale netwerken

 

Onze website en apps kunnen u onder bepaalde omstandigheden voorzien van sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociaal netwerk zoals Facebook, Instagram of Pinterest (bijvoorbeeld door een account te registreren), wordt uw activiteit op onze website of via onze apps ook gerapporteerd aan het juiste sociale netwerk. Als u bent ingelogd op een van deze sociale netwerken of interactie heeft met een van de sociale plug-ins wanneer u een van onze websites bezoekt, kan het sociale netwerk deze informatie toevoegen aan uw profiel op dat netwerk, afhankelijk van uw privacy-instellingen.

 

 1. a) Persoonlijke gegevens

 

IP-adres, toewijzing van de bezoekgegevens op onze website aan uw gebruikersaccount als u bent ingelogd op een sociale-mediasite

 

 1. b) Doel van de gegevensverwerking

 

Het doel van de integratie van deze component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te herverdelen, deze website bekend te maken in de digitale wereld en onze bezoekersaantallen te verhogen.

 

 1. c) Ontvanger van de gegevens

 

FACEBOOK

 

Bedrijf: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS Tool / Beschrijving: Met de Facebook-knop "Delen" kunnen mensen een persoonlijk bericht aan links toevoegen voordat ze deze delen in hun Facebook Chronicle, in groepen of met hun vrienden via een Facebook-bericht.

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacyPrivacy Shield-certificering

 

Afmelden: -

 

PINTEREST

 

Bedrijf: Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USATool / Beschrijving:

 

Pinterest stelt gebruikers van sociale netwerken in staat om onder meer beeldcollecties en individuele afbeeldingen en beschrijvingen op virtuele prikborden te publiceren.

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: https://about.pinterest.com/privacy-policy

 

Afmelden: -

 

INSTAGRAM

 

Bedrijf: Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS Gereedschap / Beschrijving: Instagram is een gratis online dienst voor het delen van foto's en video's, eigendom van Facebook Inc.

 

Overdracht naar derde landen: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: https://help.instagram.com/155833707900388https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ Privacy Shield-certificering

 

Afmelden: -

 

 1. d) Duur van gegevensopslag

 

Duur van de verwerking en afhandeling van de aanvraag of totdat we worden verzocht deze te verwijderen.

 

 1. e) Wettelijke basis

 

Kunst. 6 Par. 1 f) DS-GVO

 

 1. f) Voorzieningen vereist of noodzakelijk

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist.

 

Categorie video-, login- en softwaretools

 

 1. a) Persoonlijke gegevens

 

IP-adres, cookie-identificatie

 

 1. b) Beschrijving

 

Op onze website worden video-, login- en andere softwaretools gebruikt, die onder meer gebruik maken van cookies en het IP-adres verzamelen. Inlogtools stellen bezoekers in staat om zich veilig op onze site te registreren door een sociaal netwerk te verifiëren. Daarbij ontvangen we het e-mailadres en de gebruikersnaam van het sociale netwerk die we op onze servers verwerken.

 

 1. c) Doel van de gegevensverwerking

 

De inlogfunctie van het sociale netwerk is onderhevig aan de voorwaarde dat u gebruik kunt maken van diensten van onze site waarvoor registratie vereist is.

 

 1. d) Gerechtvaardigd belang

 

Met behulp van inlogtools kunnen we gebruikers gemakkelijke en ongecompliceerde toegang tot onze diensten bieden. De videofunctie wordt gebruikt om inhoud op onze pagina's weer te geven. De persoonlijke gegevens voor interactie met onze inhoud dienen om ons media-aanbod te verbeteren

 

 1. e) Ontvanger van de gegevens

 

 

YOUTUBE

 

Bedrijf: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

 

Tool / Beschrijving: YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen posten en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en erop kunnen reageren.

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: https://www.youtube.com/yt/about/de/

 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Afmelden: ja

 

 1. f) Duur van gegevensopslag

 

Zie Privacy Opt-Out voor meer informatie over cookies, hoe lang ze worden bewaard en hoe u deze gegevens kunt verwijderen (uw recht om bezwaar te maken).

 

 1. g) Wettelijke basis

 

Kunst. 6 Par. 1 f) DS-GVO

 

(h) voorziening vereist of noodzakelijk

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Zonder de cookie-identificatie kunnen de service en functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.

 

Categorie Betaalmethode

 

U heeft de mogelijkheid om voor de betaling van onze diensten of producten via onze website gebruik te maken van de betaaldiensten van onze samenwerkingspartners. Maakt u gebruik van een internetbetaaldienst, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar deze betalingsdienstaanbieder. Indien en voor zover wij persoonsgegevens doorgeven aan derden (sponsors, partners en exposanten), zullen wij vooraf uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

Categorie Nieuwsbrief

 

 1. a) Persoonlijke gegevens

 

E-mailadres, voor- en achternaam, zwangerschapsweek

 

 1. b) Doel van de gegevensverwerking

 

We gebruiken het e-mailadres alleen om de nieuwsbrief te verzenden om reclame te maken voor onze eigen goederen en diensten. Als leverancier van kinderwagens en kinderwagenaccessoires gebruiken wij de door u opgegeven zwangerschapsweek om u artikelen en bijdragen in onze nieuwsbrief aan te bieden die passen bij uw zwangerschapsverloop.

 

 1. c) Ontvanger van de gegevens

 

MAILCHIMP

 

Bedrijf: Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, VS

 

Tool / Beschrijving: Mailchimp is software voor het verzenden van nieuwsbrieven, die wordt gebruikt voor het verzenden van onze e-mailmarketingcampagnes.

 

Overdracht naar derde land: ja

 

Informatie over gegevensbescherming: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/

 

Privacy Shield-certificering

 

Opt-Out: we maken automatisch opt-out-formulieren voor alle e-maildistributielijsten die via Mailchimp zijn aangemaakt.

 

 

 

 1. d) Duur van gegevensopslag

 

Totdat we stoppen met het gebruik van de nieuwsbrief of we worden verzocht deze te verwijderen (intrekking van toestemming).

 

 1. e) Wettelijke basis

 

E-mailreclame met abonnement op de nieuwsbrief

 

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of die u afzonderlijk verstrekt, gebruiken om u op basis van uw toestemming volgens art. 6 par. 1 zin 1 lit. een DSGVO.

 

U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Na uitschrijving zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

 

 1. f) Bijzonder herroepingsrecht

 

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (annulering van de nieuwsbrief). De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot uw intrekking blijft onaangetast. De contactgegevens voor het uitoefenen van het herroepingsrecht vindt u in de impressum van de website. U kunt ook altijd de link gebruiken die hiervoor in de reclamemail staat. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transportkosten volgens de basistarieven. De aanbieder van de nieuwsbrieftool valt ook onder de herroeping, d.w.z. de onherroepelijke verwijdering van uw gegevens ook bij dit bedrijf.

 

 1. g) Voorgeschreven of vereiste voorziening

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet wettelijk of contractueel vereist. Het is echter niet mogelijk om de nieuwsbrief te versturen zonder de informatie.

 

Jou rechten

 

U heeft ook het recht om te allen tijde informatie op te vragen over de betreffende persoonsgegevens. Dit omvat in het bijzonder het recht om geïnformeerd te worden of en in welke mate wij persoonsgegevens verwerken, waar deze gegevens vandaan komen en met welk doel de verwerking plaatsvindt. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, om beperking van de verwerking te eisen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Het recht om op elk moment verleende toestemming in te trekken (bijvoorbeeld voor het ontvangen van advertenties) blijft onaangetast. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt alle rechten jegens ons doen gelden via de contactgegevens in de sectie "Verantwoordelijke".

 

Overzicht van gebruikte cookies

 

Hier leest u hoe u in detail bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot cookies (webtracking, etc.) en / of hoe u de daarbij verzamelde persoonsgegevens zelfstandig kunt verwijderen (in het bijzonder het IP-adres ). Noteer daarnaast onze informatie over uw rechten in de [Link naar privacybeleid] en onze [Link naar privacyfeiten].

 

Categorisering van cookies

 

Afhankelijk van hun functie en doel kunnen cookies worden onderverdeeld in vier categorieën: essentiële cookies, prestatiecookies, functionele cookies en marketingcookies. Houd er rekening mee dat niet alle cookies die hier worden vermeld, kunnen worden gebruikt als u onze website bezoekt met een mobiel apparaat.

 

 1. a) Absoluut noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

 

Dit zijn cookies die nodig zijn om door onze webpagina's te navigeren en de basisfuncties van de website uit te voeren, zoals de toewijzing van anonieme sessie-ID's om verschillende gerelateerde zoekopdrachten op één server te bundelen.

 

 1. b) Prestatiecookies

 

Prestatiecookies worden gebruikt om de bruikbaarheid van een website en daarmee de gebruikerservaring te verbeteren. Prestatiecookies verzamelen informatie over de manier waarop onze websites worden gebruikt, bijv. de gebruikte internetbrowser en besturingssysteem; domeinnaam van de website waar u vandaan kwam, aantal bezoeken, gemiddelde tijd doorgebracht op de site en bekeken pagina's. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

 

 1. c) Functionele cookies

 

Functionele cookies stellen een website in staat om informatie op te slaan die al is ingevoerd (zoals gebruikersnaam, taalkeuze of de locatie van de gebruiker) en zo de gebruiker verbeterde, meer gepersonaliseerde functies te bieden.

 

 1. d) Cookies voor marketingdoeleinden

 

Marketingcookies worden gebruikt om inhoud aan te bieden die relevanter is voor de gebruiker en aangepast aan zijn interesses. Ze worden ook gebruikt om de frequentie waarmee een advertentie verschijnt te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten en te controleren. Ze registreren of een website is bezocht of niet, en welke inhoud is gebruikt. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals adverteerders. Deze cookies zijn vaak gekoppeld aan sitefunctionaliteit van derden.

 

 

 

Beheer van cookies

 

U kunt individuele cookies verwijderen of de volledige cookie-inventaris verwijderen via uw browserinstellingen. Onder "Help" of "Instellingen" in uw browser zou u informatie moeten vinden over hoe u uw cookies kunt beheren.

 

U vindt ook informatie en instructies over hoe u deze cookies kunt verwijderen of hoe u ze vooraf kunt blokkeren, afhankelijk van de aanbieder van uw browser, onder de volgende links:

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

 

Opera: http://www.opera.com/de/help

 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE

 

U kunt de cookies van veel bedrijven en functies die voor advertenties worden gebruikt ook individueel beheren. Gebruik hiervoor de juiste gebruikershulpmiddelen die zijn gemaakt onder zelfregulerende programma's in veel landen, zoals de Amerikaanse site http://optout.aboutads.info/ of de EU-site Your Online Choices http://www.youronlinechoices.com /.

 

De meeste browsers bieden ook een "do-not-track" -functie, waarmee u kunt aangeven dat u niet door websites wilt worden "gevolgd". Wanneer deze functie is ingeschakeld, vertelt de browser aan advertentienetwerken, websites en applicaties dat u niet wilt worden gevolgd voor gedragsadvertenties en dergelijke. Voor informatie en instructies over het bewerken van deze functie verwijzen wij u naar de onderstaande links, afhankelijk van de leverancier van uw browser:

 

Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/de/firefox/dnt/

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

 

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notrack.html

 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=de_DE

 

Voor verdere mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (met name het IP-adres), verwijzen wij u naar de respectievelijke "Opt-Out" opmerkingen hieronder.