Juridische kennisgeving

Colofon

OPDRUK VAN GREEN HOME LIVING GMBH:ย 
INFORMATIE VOLGENS ยง 5 TMG

ย 

Green Home Living GmbH

Fuggerstr. 23

10777 Berlijn

Duitsland

Vertegenwoordigd door: de heer Jannes Meier en de heer Nicolas Pless

ย 

Contact:ย 

Web: www.klaeny.com

E-mail: info@ klaeny.de

Tel .:ย +49 30 255 581 146

Directeur: Jannes Meier, Nicolas Pless

Inschrijving in het register: inschrijving in het handelsregister

Handelsregister:ย Berlijn (Charlottenburg)ย HRB 213869

Btw-nummer:ย DE328317629

Verantwoordelijk voor de inhoud van Green Home Living GmbH volgens ยง 55 RStV: Jannes Meier, Nicolas Pless

Disclaimer:ย 

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, treedt alleen een aansprakelijkheidsverplichting in werking als de auteur op de hoogte is van de inhoud en dit technisch mogelijk en redelijk zou zijn voor hem om het gebruik van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud te zien was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod van de auteur, evenals op externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkgidsen, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waarnaar de inhoud extern schrijft. toegang is mogelijk. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die louter verwijst naar de betreffende publicatie via links.

Copyright en merkenrecht:

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf zijn gemaakt of om licentievrije grafische afbeeldingen, geluid te gebruiken. documenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken die in het internetaanbod worden vermeld en, indien van toepassing, beschermd door derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. Het louter noemen van een merk betekent niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, berust uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Elke vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

ย 

Juridische mededeling:

Onlinegeschillenbeslechting volgens art. 14 par. 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een internetplatform voor online geschillenbeslechting (OS). Het platform fungeert als aanspreekpunt voor consumenten en is bedoeld om geschillen in verband met online bestellingen in eerste instantie buitengerechtelijk te beslechten. Het OS-platform is toegankelijk via de volgende externe link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

ย 

Foto credits:

De afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en voor elk gebruik is de toestemming van de respectievelijke eigenaren vereist.