Servicevoorwaarden

(De volgende algemene voorwaarden bevatten ook juridische informatie over uw rechten volgens de regelgeving inzake contracten voor verkoop op afstand en elektronische zakelijke transacties).


Algemene voorwaarden van Green Home Living GmbH voor de online winkel klæny op www.klaeny.com


1. Geldigheid, definities van termen


(1) Green Home Living GmbH, Fuggerstr.23, 10777 Berlijn (hierna "wij" of "klæny" of "klaeny" genoemd) exploiteert een online winkel voor schoonmaakproducten voor huishoudelijk gebruik onder de website http: // www. klaeny.com. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna "klant" of "u" genoemd) in de versie die geldig was op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


(2) "Consument" in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

§2 Totstandkoming van de contracten, opslag van de contracttekst

(1) De volgende regels voor het sluiten van contracten zijn van toepassing op bestellingen die via onze online winkel op http://www.klaeny.de/ worden geplaatst


(2) Onze productpresentaties op internet zijn vrijblijvend en geen bindend aanbod om een contract af te sluiten.


(3) Bij ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: De consument doet een bindend aanbod om een overeenkomst aan te gaan door de bestelprocedure in onze internetwinkel met succes te doorlopen.

(4) De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:
Selectie van de gewenste goederen,
Klik op de knop "Toevoegen aan winkelwagen",
Invoer van klantgegevens (factuurgegevens en afleveradres), selectie van betaalmethode, controle van de informatie in de winkelwagen,
Klik op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" (dit vertegenwoordigt uw juridisch bindende contractverklaring),
Het contract voor de aankoop van de geselecteerde goederen komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

(5) In het geval van het sluiten van het contract, wordt het contract gesloten met
Green Home Living GmbH, Fuggerstr. 23, 10777 Berlijn, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders Nicolas Pleß en Jannes Meier.

 (6) Voordat u een bestelling plaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, in het bijzonder de bestelgegevens, de AV en de herroepingsinstructie, gebeurt per e-mail nadat je de bestelling hebt geplaatst, deels automatisch. We slaan de tekst van het contract niet op na het sluiten van het contract.

(7) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. De "terugknop" van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

 

§3 Onderwerp van het contract en essentiële kenmerken van de goederen


(1) In onze online winkel is het onderwerp van het contract de aankoop van schoonmaakproducten voor huishoudelijk gebruik


(2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn te vinden in de respectieve artikelomschrijving.


§4 Prijzen, verzendkosten, levering en eigendomsvoorbehoud


1) De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen. Voor leveringen naar Zwitserland zijn niet alle prijscomponenten inbegrepen, maar de klant draagt alle toepasselijke belastingen en invoerrechten rechtstreeks aan de bevoegde douaneautoriteiten.


(2) De betreffende koopprijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract en moet altijd vóór of, in het geval van betaling onder rembours, uiterlijk bij levering van het product worden betaald. In de regel bieden we voor elke bestelling verschillende betaalmethoden aan. We behouden ons echter het recht voor om voor elke bestelling bepaalde betaalmethoden uit te sluiten (bijvoorbeeld na een kredietcontrole) of om slechts één betaalmethode aan te bieden. De beschikbare betalingsmethoden zijn overschrijving (vooruitbetaling), SEPA-automatische incasso, Amazon Payments, Paypal, Sofort-Überweisung, Giropay, creditcard (Visa, Mastercard, American Express). U kunt de specifieke betalingsmethoden selecteren die beschikbaar zijn in het bestelproces.


(3) Eigendomsvoorbehoud; verrekening; retentierecht


(3.1) In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendomsrecht op het gekochte artikel voor totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Als u een ondernemer bent in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht, behouden wij ons de eigendom van het gekochte artikel voor totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant zijn vervuld. geregeld. De bijbehorende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.


(3.2) U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist of erkend door ons. Bovendien heeft u alleen retentierecht als en voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

(3.3) Indien de klant betalingsverplichtingen jegens ons achterstallig is, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

§5 Gegevensbescherming


(1) We verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonlijke gegevens van de klant (bijv. Naam en adres) voor het uitvoeren van het betreffende contract.

(2) Uw gegevens worden, voor zover nodig voor de levering van de producten, doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast. Voor de afhandeling van betalingen geven wij uw betalingsgegevens, indien nodig, door aan de kredietinstelling die de betaling heeft uitgevoerd of aan de betalingsdienstaanbieder die in het bestelproces is geselecteerd.

(3) De verantwoordelijke instantie in termen van de BDSG is Green Home Living GmbH, Fuggerstr. 23, 10777 Berlijn, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders Nicolas Pleß en Jannes Meier.

(4) Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het bestelproces versleuteld met SSL verzonden via internet. Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar rechtstreeks verzameld en verwerkt door onze betalingsdienstaanbieder BS PAYONE, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel, Duitsland.

(5) U heeft het recht op gratis informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en, indien van toepassing, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Ook tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken. Stuur hiervoor een e-mail naar info@klaeny.de of een informele brief naar Green Home Living GmbH, Fuggerstr. 23, 10777 Berlijn.


(6) Meer informatie over het gebruik van uw gegevens vindt u in ons privacybeleid (link).

 

§6 Herroepingsrecht voor consumenten

 

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

(1) herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van herroeping,
- waarbij u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen in het kader van een enkele bestelling heeft besteld en dat de goederen in een enkele levering worden geleverd, of;
- wanneer u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste goederen in bezit heeft genomen, op voorwaarde dat u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, of; waarbij u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in bezit heeft genomen of heeft genomen, indien u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stuks geleverd worden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Green Home Living GmbH, Fuggerstr.23, 10777 Berlijn, E-mail: info@klaeny.de Telefoon: +49 30255581146) op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail verzonden per post) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het einde van de herroepingsperiode.


Gevolgen van de herroeping


(1) Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering. door ons aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw herroeping van dit contract. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft geretourneerd of deze heeft overhandigd aan een door ons aangewezen partner, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons de annulering van deze overeenkomst meldt, aan ons retourneren of overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt of aan een door ons aangewezen partner overhandigt.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet nodig is om hun staat, eigenschappen en functionaliteit te testen.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

(2) Voorbeeld van herroepingsformulier


Voorbeeld van herroepingsformulier
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).
- Aan: Green Home Living GmbH, Fuggerstr. 23, 10777 Berlijn, e-mail: info@klaeny.de
- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- Naam van de consument (en)
- Adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen bij communicatie op papier)
- Datum
__________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing.

(4) De kosten van het terugzenden of ophalen komen voor uw rekening.

(5) Als u gebruik maakt van uw vrijwillige recht op terugkeer, zal de terugbetaling plaatsvinden op de door u te noemen rekening.

(6) Uw wettelijke herroepingsrecht wordt niet aangetast door de naleving van onze regels inzake het aanvullende contractueel toegekende (vrijwillige) recht op terugkeer en blijft onafhankelijk hiervan van kracht. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht gelden alleen de wettelijke voorwaarden die in de herroepingsinstructie staan vermeld. Bovendien beperkt het contractueel verleende (vrijwillige) retourrecht niet uw wettelijke garantierechten, die u onbeperkt behoudt.

(3) Vrijwillig herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

Het vrijwillige herroepingsrecht begint na het wettelijke herroepingsrecht (van 14 dagen) en loopt gedurende 16 extra dagen. Dit geeft u in totaal 30 dagen herroepingsrecht (14 dagen wettelijk, 16 dagen vrijwillig).

Als u deze overeenkomst herroept in het kader van het herroepingsrecht, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een andere manier van levering heeft gekozen), terugstorten. de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen dertig dagen vanaf de dag waarop het product aantoonbaar aan u is geretourneerd. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Uw wettelijke herroepingsrecht wordt niet aangetast door het naleven van onze regels inzake het herroepingsrecht en blijft onafhankelijk hiervan van kracht. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht zijn alleen de daarin genoemde wettelijke voorwaarden van toepassing. Bovendien beperkt het herroepingsrecht uw wettelijke garantierechten niet, die u onbeperkt behoudt.


§7 Aansprakelijkheid


(1) Behoudens de volgende uitzonderingen, is onze aansprakelijkheid voor contractuele plichtsverzuim en onrechtmatige daad beperkt tot opzet of grove nalatigheid.


(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Als we in gebreke blijven als gevolg van lichte nalatigheid, als de uitvoering onmogelijk is geworden of als we een materiële contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor materiële en financiële verliezen die hieraan zijn toe te schrijven beperkt tot de voorzienbare verliezen die typisch zijn voor het contract. . Dit omvat in het bijzonder onze verplichting om actie te ondernemen en om de contractueel verschuldigde prestatie na te komen, die wordt beschreven in § 3.

(3) Claims op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijven in elk geval onaangetast.

 

§8 Contracttaal

De contracttaal is uitsluitend Duits of Engels.

 

§9 Garantie / klantenservice

(1) De garantie is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

(2) Onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren staat voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur op: support@klaeny.de.


§10 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank


(1) De niet-uniforme Duitse wet is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt opgeheven (beginsel van gunst).

(2) De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan, evenals de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds van publiek recht is. (en geen consument) of als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woon- of gewone verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. een andere juridische plaats van jurisdictie blijft hierdoor onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

§11 Geschillenbeslechting


(1) De Europese Commissie biedt de mogelijkheid van onlinegeschillenbeslechting op een door haar beheerd onlineplatform. Dit platform is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(2) Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan bemiddelingsprocedures en kunnen helaas niet aanbieden om aan dergelijke procedures deel te nemen.

 

§12 Beschikbaarheid; Inkooprisico; Opheffing van de leveringsplicht; Verlenging van levertijden; Risico-overdracht; Vertraging; Bezorggebied

 

(1) Veel van de aangeboden goederen worden door ons direct op voorraad gehouden, waarbij de respectievelijke voorraadhoeveelheid vanwege de verscheidenheid aan soorten beperkt is tot de voor de consument gebruikelijke hoeveelheden. Wilt u als bedrijf grotere bestellingen plaatsen, controleer dan vooraf de beschikbaarheid.

(2) Een inkooprisico wordt door ons niet genomen, ook niet in het geval van een koopcontract voor een generiek product. Wij zijn alleen verplicht te leveren uit onze voorraad goederen en de door ons bestelde goederen bij onze leveranciers.

(3) De leveringsverplichting van Green Home Living GmbH is niet van toepassing als Green Home Living GmbH zelf ondanks een juiste congruente dekkingstransactie niet correct en op tijd wordt geleverd en niet verantwoordelijk is voor het gebrek aan beschikbaarheid, u bent onmiddellijk geïnformeerd en er is geen inkooprisico aangenomen. In geval van onbeschikbaarheid van de goederen, wordt het eventuele voorschot onmiddellijk terugbetaald.

(4) De levertijd wordt op passende wijze verlengd in het geval van omstandigheden die de levering beïnvloeden als gevolg van overmacht. Onder overmacht vallen onder meer stakingen, lock-outs, officiële interventies, tekorten aan energie en grondstoffen, transportknelpunten buiten onze schuld, operationele hindernissen buiten onze schuld, bijvoorbeeld door brand-, water- en machineschade, en alle andere hindernissen die objectief gezien niet door ons werden veroorzaakt. Het begin en het einde van dergelijke belemmeringen zullen u onmiddellijk worden meegedeeld. Indien de belemmering van de nakoming in bovengenoemde gevallen langer dan 4 weken na de oorspronkelijk geldende levertijden duurt, heeft u het recht om de overeenkomst te herroepen. Er zijn geen verdere aanspraken, met name op schadevergoeding.

(5) In het geval van consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen in het geval van postorderaankopen over op de consument of een door de consument aangewezen ontvanger bij levering van de goederen. Dit geldt ongeacht of de zending verzekerd is of niet. Anders gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen bij levering over op de koper, in het geval van postorderaankopen bij levering van de goederen aan de expediteur of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren.

(6) Als de klant in gebreke blijft met de acceptatie, behoudt Green Home Living GmbH zich het recht voor om de goederen aan een derde partij te verkopen of de oorspronkelijke klant aansprakelijk te stellen voor enig verlies.

(7) Indien de klant in gebreke blijft met een betalingsverplichting, worden alle bestaande vorderingen van Green Home Living GmbH op deze klant opeisbaar.

(8) Levering vindt plaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland

 

§13 Vouchers


Vouchers zijn vouchers die we uitgeven in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur. Vouchers kunnen niet worden gekocht. Vouchers zijn alleen geldig voor klaeny.de en alleen in de aangegeven periode. We kunnen afzonderlijke artikelen uitsluiten van de tegoedboncampagne. Vouchers kunnen slechts één keer per bestelling worden ingewisseld. Om administratieve redenen is restitutie van eventueel resterend krediet niet mogelijk. U kunt een tegoedbon alleen inwisselen vóór het einde van een bestelproces. Een latere verrekening is doorgaans niet mogelijk. Wij betalen het tegoed van een tegoedbon niet contant uit, noch is er rente over verschuldigd. Indien het tegoed van een tegoedbon niet voldoende is voor de bestelling, dient het verschil te worden verrekend met de aangeboden betalingsmogelijkheden. De voucher wordt niet terugbetaald als goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd als de voucher is uitgegeven als onderdeel van een promotiecampagne en er geen rekening mee is gehouden. U bent niet bevoegd om vouchers aan derden over te dragen. Je hebt geen recht om meerdere vouchers te combineren.